โครงการมอบห้องน้ำและสาธารณูปโภคให้กับโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัยคุณรังษี เลิศไตรภิญโญ รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมกับผู้บริหาร และตัวแทนพนักงานบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยส่งมอบห้องน้ำและสาธารณูปโภค และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย เลขที่ 646 หมู่ 12 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมี พลตรีศตวรรษ รามดิษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 ในนามของผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน พร้อมกับคณาจารย์และนักเรียนให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สำเร็จบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ

ผู้เขียนข่าวสาร : คุณดนุพล สุขทรัพย์
ผู้ให้ภาพถ่าย : คุณคีตะกานต์ มหาคีตะ