ตู้ชื่นใจ “ทุกการซื้อ สร้างรายได้ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนพิการ”

ตู้ชื่นใจ “ทุกการซื้อ สร้างรายได้ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนพิการ” โครงการ “ตู้ชื่นใจ” เกิดขึ้นจากการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โดยมีกลุ่มบริษัทนำร่องโครงการ ได้แก่ กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล กลุ่มบริษัทมิตรผล กลุ่มบริษัทเบทาโกร กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ กลุ่มบริษัทฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น และกลุ่มบริษัทเอเชียพรีซิชั่น รวมไปถึงสถานประกอบการอื่นๆ กว่า 60 บริษัท ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ติดตั้ง ตู้ชื่นใจจำนวนรวมกว่า 152 ตู้ ซึ่งใช้กลไกตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ (Vending …

โครงการมอบห้องน้ำและสาธารณูปโภคให้กับโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

คุณรังษี เลิศไตรภิญโญ รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมกับผู้บริหาร และตัวแทนพนักงานบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยส่งมอบห้องน้ำและสาธารณูปโภค และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย เลขที่ 646 หมู่ 12 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมี พลตรีศตวรรษ รามดิษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 ในนามของผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน พร้อมกับคณาจารย์และนักเรียนให้การต้อนรับ …