ตู้ชื่นใจ “ทุกการซื้อ สร้างรายได้ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนพิการ”

ตู้ชื่นใจ “ทุกการซื้อ สร้างรายได้ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนพิการ”

โครงการ “ตู้ชื่นใจ” เกิดขึ้นจากการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โดยมีกลุ่มบริษัทนำร่องโครงการ ได้แก่ กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล กลุ่มบริษัทมิตรผล กลุ่มบริษัทเบทาโกร กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ กลุ่มบริษัทฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น และกลุ่มบริษัทเอเชียพรีซิชั่น รวมไปถึงสถานประกอบการอื่นๆ กว่า 60 บริษัท ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ติดตั้ง ตู้ชื่นใจจำนวนรวมกว่า 152 ตู้ ซึ่งใช้กลไกตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ (Vending Machine) สร้างเงินสนับสนุนให้คนพิการ เช่น โครงการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย ในจังหวัดชลบุรี สุรินทร์ และลำปาง โดยทุกๆ การซื้อเครื่องดื่มจากตู้ชื่นใจ รายได้ 5% ของยอดขายจะถูกนำไปสนับสนุนภารกิจยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการที่ขาดแคลน

• ผู้เขียนข่าวสาร: คุณธัญญกานต์ แต่เดิมพัน
• ผู้ให้ภาพถ่าย: คุณรัชนก รักแต่งาน