ฟอร์ท ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือในโครงการ “รวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้”

ฟอร์ท ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือในโครงการ “รวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้จากสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 21.20 น. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือในโครงการ “รวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้” เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้จากสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก ณ สตูดิโอ 5 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ผ่านการถ่ายทอดสดรายการพิเศษ ซึ่งออกอากาศทาง MCOT HD 30 ระหว่างเวลา 20.20 – 22.00 น. โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวสรุปสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่ 16 จังหวัด ซึ่งมีสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งนี้ ขอเชิญชวนเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทย หน่วยราชการ บริษัท ห้างร้าน ทุกภาคส่วน ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยภาคใต้ ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อเป็นการบรรเทา และสร้างขวัญกำลังใจ
เครดิตข้อมูลข่าวสาร

• ผู้เขียนข่าวสาร คุณดนุพล สุขทรัพย์ (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
• ผู้ให้ภาพถ่าย MCOT Live